Kezdőlap    Lelkiség    HIRDETÉS    Programok    Szentmisék    Tudnivalók    Linkek    Elérhetőségek   FotóalbumHirdetések

frissítve 2020. április 5.  18:00Szentmisék rendje:

Virágvasárnap:
ápr. 5.


TV, Rádió, Internet segítségével kapcsolódunk be szentmisébe
Ngyhétfő:
13:00
18:30

Temetés Bocfölde
Triduum szentmise közvetítés a YouTube-on Csácsbozsokról

Nagykedd:
14:00
18:30

Temetés Bocfölde
Triduum szentmise közvetítés a YouTube-on Csácsbozsokról
Nagyszerda:
18:30
Triduum szentmise közvetítés a YouTube-on Csácsbozsokról
Nagycsütörtök:
18:30
Szentmise közvetítés a YouTube-on Csácsbozsokról
Nagypéntek:14:30
18:30

Keresztút imádkozás - bérmálkozók keresztútja közvetítés a YouTube-on Csácsbozsokról
'Csonka' mise közvetítés a YouTube-on Csácsbozsokról
Nagyszombat:19:00
20:30

Szentmise közvetítés a YouTube-on Csácsbozsokról
Ételszentelés - Csácsbozsok templom előtti tér
Húsvétvasárnap:
ápr. 12.
8:00
napközben


Ételszentelés - Csácsbozsok templom előtti tér
TV, Rádió, Internet segítségével kapcsolódunk be szentmisébe
Húsvéthétfő 9:00
Szentmise közvetítés a YouTube-on Csácsbozsokról
- nagyhétre és húsvétra friss lelki anyagot találnak a Lelkiség lapon.

- a nagyböjti háromnapos lelkigyakorlat nagyhétfőn, nagykedden és nagyszerdán az esti szentmisékben lesz megtartva Furján Gellért plébános vezetésével.

- Nagyböjti szentgyónásra továbbra is vonatkozik az általános előírás: Tökéletes bánat felindítása (vagyis szándék arra, hogy változni akarunk és Istennel való kapcsolatom javítása érdekében elhatározás, hogy változzunk is), bocsánat kérése Istentől, és bűnbánattartás mellett az általános feloldozás mindenkire vonatkozik. Ám (egyelőre) sem állami, sem egyházi törvény nem tiltja, hogy aki sürgető lelkiismereti szükségét érzi a szentgyónás elvégzésére, az megtehesse. Erre nagyhétfőtől nagyszerdáig van lehetőség Csácsbozsokon, előre egyeztetett időpontban.


- nagyhéten igyekezzünk elcsendesedni és ráhangolódni a húsvéti ünnepre. Nagypénteken tartsuk meg a szigorú böjti napot!

- nagypénteken a keresztúti imádság közvetítésébe kapcsolódjanak be a bérmálkozásra készülők!

- A húsvéti eledelek medáldásáról ne felejtkezzünk meg, készítsünk elő a szokott ételekből (kalács, sonka, torma, tojás, só, bor)! Csácsbozsokon a plébániatemplom előtti téren nagyszombaton 20:30 órakor, Húsvétvasárnap reggel 8:00 órakor lesz lehetőség étel megáldására.


Aki ezen alkalmakkor nem tud eljönni, az nagyszombaton a vacsorakor (vagy akik húsvét reggelén szokták fogyasztani, azok reggel) a szokásos asztali áldás (étkezés előtti imádság) után a családfő külön áldást kérjen Istentől a szentelendő ételekre ezzel vagy hasonló szavakkal:

"Könyörögjünk! Kérünk, Istenünk áldd meg ezen ajándékaidat, amelyeket szent fiad föltámadásának örömére magunkhoz veszünk, és add, hogy Egyszülött fiad menyegzős asztalának is részesei lehessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki Veled és aSzentlélekkel együtt él és uralkodik mindörökkön-örökké. Ámen."

Vagy:


" Urunk, atyáink Istene! Te egykor kivezetted a választott népet a rabszolgaságból és megparancsoltad nekik, hogy erre emlékezetül minden évben készítsék el a húsvéti vacsorát. Tekints reánk is kegyesen, akik Szent Fiad feltámadására emlékezünk és elkészítettük a húsvéti ünnepi vacsoránkat. Áraszd ki áldásodat ezekre az eledelekre, amelyeket magunkhoz veszünk. Étkezésünk legyen testünk javára, imádságos lelkületünk pedig adjon bűneinktől szabadulást. Krisztus a mi Urunk által. Ámen."

- a bérmálásra és elsőáldozásra készülők továbbra is tanulják a kapott vizsga anyagokat! A vizsga időpontja várhatóan változni fog, de még ebben a tanévben meg lesz. Húsvét után pontosítom.

- Megkaptuk a tájékoztatást az Egyházmegyei programokról, könnyen összefoglalhatóak: június végéig minden programot töröltek.
Ez azt jelenti, hogy a bérmálás sem lesz megtartva! :( :( :(  Még nem tudjuk, hogy mikor lesz lehetőség pótolni az elmaradt szentséget. Az a kérésem a bérmálásra készülőkhöz, hogy az adatlapot ettől függetlenül kitöltve juttassák vissza (emailban vagy postaládába dobva) és készüljenek a vizsgára, hogy amikor lehetőség lesz bérmálkozni, már csak az ünnepel kelljen foglalkozni!

- a húsvét vasárnapjára tervezett, utolsó Szentségimádás iskolája kurzus elhalasztásra kerül. Amint lehetőség lesz ismét a templomokban összejönni, megtartjuk, hálaadással a jó Istennek. Addig is éljük, amit az eddigi tanításokban kaptunk!

- Már most tervezzük meg, a húsvéti ünnepi szentmisék megnézését! Lehetőségek ide kattintva nézhetők meg.
Nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton és húsvéthétfőn várható a csácsbozsoki templomból is élő közvetítés.

- a csácsbozsoki temetőben a vírushelyzet ideje alatt a felújítási munkák szünetelnek! A sírok tavaszi gondozása továbbra is engedélyezett a hatósági előírások betartásával. A temetőt mindenki saját felelősségére látogathatja.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 13-i rendelkezése itt olvasható.
- dr. Udvardy György főpásztorunk március 13-i rendelkezése itt olvasható.
- Teológiai megfontolás a járványügy kapcsán pedig itt olvasható.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia március 17-i rendelkezése itt olvasható.
- 2020. március 19-én kelt, Szentségek kiszolgáltatása járványveszély idején itt olvasható.
- 2020. március 23-án kelt dekrétum itt olvasható.
- 2020. március 25-én kelt liturgikus rendelkezés itt olvasható.
- Gellért atya tajákoztatója a plébániai tudnivalókról, 2020. március 28-i frissítéssel itt olvasható.
-
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia április 2-i közleménye itt olvasható.

- Amikor otthonukban hallgatjuk a szentmisét (TV, rádió,
internet), ez alatt - úgy, mintha templomban lennének - más tevékenységet ne folytassunk, hanem imádságos lelkületben kapcsolódjunk be a szentmisébe!

- Kérem mindenki imádkozza főpásztoraink imádságait, melyeket 
itt találnak!!!

- a nagyböjti böjtölési és bűnbánati fegyelem a vészhelyzet ellenére is érvényben van, ezek alól nem kaptunk felmentést, tartsuk meg azokat az egyház előírásai szerint!

- az elsőáldozók és bérmálkozók adatlapját továbbra is várom vissza, vagy a postaládába bedobva, vagy akinek van lehetősége, beszkennelve és email-ben elküldve.

- a honlap hirdetéseit hétközben is kövessék, mert változások bármikor lehetnek! Tervben van a szentmiséken kívül más élő közvetítés, vagy felvett videó anyag közzététele, ezek is folyamatosan frissülnek majd a 'Szentmisék rendje' táblázatában.KÖZÖSSÉGI MEGHÍVÁSOK:

-    az egyházközségek Rózsafűzér társulatai várják új tagok jelentkezését. Jelentkezni középiskolás kórtól lehet. A társulat tagjai vállalják, hogy naponta kb. 10-15 percet imádkoznak a Szűz Anyához és havonta titkokat cserélnek. Más kötelezettség nincsen, cserébe a Szűz Mária különleges anyai gondoskodását kapják életükben. Érdeklődni a plébános atyánál lehet.

- a botfai Teréz anya imacsoport havonkénti imaórájához is lehet csatlakozni, hogy családunkért, egyházközségünkért, hazánkért és saját lelkünk üdvéért hathatósabban tudjuk Isten segítségét kérni. Érdeklődni Botfán Edit néninél, vagy a plébános atyánál lehet.

-  a csácsbozsoki Karizmatikus Imaközösség várja elkötelezett új tagok jelentkezését. Ajánljuk mindazoknak, akik az imádságban, a Szentlélek segítségével szeretnének komolyabb kapcsolatba kerülni Jézussal. Találkozásaink heti rendszerességgel vannak. Érdeklődni a plébános atyánál lehet.

by FHabakuk Inc.®