KEZDŐLAP    Lelkiség    Hirdetés    Programok    Szentmisék    Tudnivalók    Linkek    Elérhetőségek   Fotóalbum


NEMZETI GYÁSZNAP

A VERONAI BUSZBALESET

ÁLDOZATAIÉRT

"Az igazak lelke azonban Isten kezében van, és gyötrelem nem érheti őket. Az esztelenek szemében úgy látszott, hogy meghaltak; a világból való távozásukat balsorsnak vélték, elmenetelüket megsemmisülésnek. De békességben vannak. Mert ha az emberek szemében szenvedtek is, a reményük tele volt halhatatlansággal. Kevés fenyítés után nagy jótéteményekben részesülnek."

Bölcs 3,1-5

IMÁDKOZZUNK!

Urunk, Megváltónk! Te halálra adtad magadat, hogy minden ember üdvözüljön, és átmenjen a halából az életre.

Alázatos lélekkel kérünk, tekints jóságosan gyászoló testvéreinkre, akik bizalommal esdekelnek Hozzád szeretett halottjaikért!

Töröld el, Urunk, e tragédiusan elhunyt testvéreink minden bűnét, hiszen Te szent és határtalanul irgalmas vagy, és halálod árán megnyitottad híveidnek az élet kapuját!

Örökké való Királyunk, ne engedd, tesvéreink elszakadjanak Tőled, hanem a halálon aratott győzelmed erejével fogadd be őket a világosság, a boldogság és a béke országába!

Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen

 


Szeretettel köszöntjük a Zalaegerszeg - Csácsbozsoki
Római Katolikus Plébánia és egyházközségei honlapján!

Oldallagosan ellátott plébánia: Csatár, valamint Csatár filiái: Bocfölde, Botfa

A csácsbozsoki plébánia Zalaegerszeg városának Keleti városrészében, a Veszprémi Főegyházmegyének

pedig a Nyugati szélén helyezkedik el. Ezen plébánia látja el a csatári plébániát is, amelyhez két filiális

egyházközség tartozik: Botfa és Bocfölde. Botfa területileg szintén Zalaegerszeg egyik városrésze,

Csatár és Bocfölde külön álló falvak. Mind a négy település a Válicka völgyében ékeskedik, mely patak Zala és

az Őrség választó vonala. Csácsbozsok és Csatár ősi alapítású plébániák, mindkét templom több, mint 600 éves

alapokon nyugszik. A botfai templom a Hűvös uraság területén épült több, mint 200 évvel ezelőtt. Bocfölde pedig az 1900-as évek

elejétől büszkélkedhet Göcseji stílusban készült templomával. Botfáról és Bocföldéről a mise utakon jártak át

Csatárba, ahol korábban hatalmas Bencés kolostor is állt. Ez a kolostor kapta ajándékba a híres Admonti vagy ahogy

a helybéliek elnevezték: Csatári Bibliát. A román kor egyik legjelentősebb Bibliának számító kódexét a középkorban

egy évszázadon át őrízték a csatári bencés szerezetesek. Jelenleg Bécsben található a Biblia.

A négy templomhoz kettő plébánia épület is tartozik. A csácsbozsoki a főplébánia, amely a hivatali ügyintézés helyszíne e négy egyházközségnek.

Csatárban pedig a plébánia gyönyörű és egyre szépülő udvara miatt a közösségek találkozó helye, ahol a különböző közösségi programokon együtt

lehetnek az egyházközségek hívei. A négy településen megközelítőleg 5200 lakos él, amelyből úgy 4000 fő katolikusnak vallja magát,

1500 pedig gyakorolja is a vallását rendszeres lelki élettel. Az "elvárosiasodás" sajnos nagyon érződik a megkeresztelteken is.

Az egyházközségek püspöke: dr. Márfi Gyula Veszprémi Érsek, esperese: Kiss László hévizi plébános. Jelenlegi lelkipásztor plébánosa pedig:

Furján Gellért, akit 5 év ajkai káplánság után 2011. márciusától bízott meg Gyula érsek atya az egyházközségek vezetésével,

elődje Kapássy Ferenc hirtelen elhalálozása miatt. A hívek lelki segítője volt még Vendrő György apát úr 2012-ig.

by FHabakuk Inc.®